ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นายสมคะเน สุภาพ อดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติ “ด้วยความห่วงใย จากใจกองทุนแก่อดีตนักกีฬาทีมชาติ”

        ตามที่ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ อนุมัติให้มีการเดินทางตรวจเยี่ยมอดีตนักกีฬาที่ทุพพลภาพ ที่อยู่ในความดูแลของกองทุน เพื่อตรวจดูสภาพความเป็นอยู่ ในปีงบประมาณ 2566 ทั้งนี้ ดร. สุปราณี คุปตาสา (ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ) ได้มอบหมายให้นางสาวภิม นครศรี(หัวหน้างานส่วนกองทุนกีฬา) พร้อมด้วยทีมงานกองทุนกีฬา เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นายสมคะเน สุภาพ อดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติ ซึ่งปัจจุบันป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบ ทำให้ร่างกายซีกขวาเป็นอัมพาต จากอุบัติเหตุ โดยกองทุนให้ความช่วยเหลือค่ายังชีพรายเดือนในทุก ๆ เดือน

แหล่งที่มา :
https://www.facebook.com/nsdf.or.th/posts/pfbid0e6yBkuybzRykt8Qcpm7cMtJXEFhZQgjdw7FdNnVKXM1L4V69ShAcEGipdXUSuPvpl