ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นางเจิดจรรย์ วัชรพรรณ อดีตนักกีฬากรีฑาทีมชาติไทย “กองทุนกีฬา พร้อมดูแล เพราะคุณคือ คนสำคัญ”

        ตามที่ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ อนุมัติให้มีการเดินทางตรวจเยี่ยมอดีตนักกีฬาที่ทุพพลภาพ ที่อยู่ในความดูแลของกองทุน เพื่อตรวจดูสภาพความเป็นอยู่ ในปีงบประมาณ 2566 ทีมงานกองทุน นำโดย นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์ (อนุกรรมการติดตามผลการดำเนินโครงการของกองทุนฯ) พร้อมทั้ง ดร. สุปราณี คุปตาสา (ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ) ได้มอบหมายให้นางสาวภิม นครศรี(หัวหน้างานส่วนกองทุนกีฬา) พร้อมด้วยทีมงานกองทุนกีฬา เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมกับมอบกระเช้าสุขภาพ ให้แก่ นางเจิดจรรย์ (จุลสมัย) วัชรพรรณ อดีตนักกรีฑาทีมชาติไทย และเป็นภรรยาของ นายไพบูลย์ วัชรพรรณ อดีตผู้ว่าการ กกท. โดยปัจจุบัน นางเจิดจรรย์ วัชรพรรณ มีอาการทุพพลภาพทางร่างกาย ทั้งนี้ กองทุนกีฬาได้ให้การช่วยเหลือค่าครองชีพรายเดือนรวมทั้ง การช่วยเหลือสวัสดิการด้านอื่นๆ มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554

แหล่งที่มา :
https://www.facebook.com/100063553117610/posts/pfbid034HYyucaaFVMn1QjU4NtLV7vW6LuGpP5W38XEAeB8DtYZVSWQin2pCGTce2v8TNzFl/?mibextid=5eVWNK