ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ร.อ. สมพงษ์ คูทวีทรัพย์ อดีตนักกีฬาจักรยานทีมชาติ “ความห่วงใยที่มีให้กันเสมอ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ”

        ในวันที่ 10 สิงหาคม 2566 นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์ (อนุกรรมการติดตามผลการดำเนินโครงการของกองทุนฯ) พร้อมทั้ง ดร. สุปราณี คุปตาสา (ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ) ได้มอบหมายให้นางสาวภิม นครศรี(หัวหน้างานส่วนกองทุนกีฬา) พร้อมด้วยทีมงานกองทุนกีฬา เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นายบัญชา รัมมะรัตน์ อดีตนักกรีฑาทีมชาติไทย ซึ่งทุพพลภาพทางร่างกายกระดูกหลังบริเวณบั้นเอวเคลื่อนกดทับเส้นประสาท ทำให้ไม่สามารถกระดก ข้อเท้าและนิ้วหัวแม่เท้าขวาได้ โดยเป็นนักกีฬา ที่อยู่ในความดูแลและได้รับการช่วยเหลือค่าครองชีพรายเดือน รวมทั้งการช่วยเหลือสวัสดิการด้านอื่นๆ จากกองทุนกีฬา มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554

แหล่งที่มา:
https://www.facebook.com/nsdf.or.th/posts/pfbid02KWWtUwEPsbuxw22gHyWNBXzhK3HMa3QQSUoGRdJJ6QE8TokGw6bueQNZ7pLKsuaNl