ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์และดูแลการตลาดออนไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)