ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ( เพิ่มเติม วันที่ 27 มิถุนายน ) ประจำปีงบประมาณ 2566