ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง