ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุสำนักงานประเภทตรายางข้อความ สำหรับใช้ในฝ่ายการคลังกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง