ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์และหรือสื่อออนไลน์ (รายการตัวจี๊ดปรี๊ดข่าว)