ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร