ประกาศผล 10 ผลงานสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (ใหม่) กองทุนพัฒนการกีฬาแห่งชาติ

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จัดกิจกรรมโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (ใหม่) โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อรวมพลังระดมไอเดียจากคนไทย ในการนำเสนอแนวคิดและออกแบบตราสัญลักษณ์ หรือโลโก้ ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติขึ้นใหม่ ในการสร้างรูปแบบการสื่อสารและอัตลักษณ์ของกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติที่ชัดเจน ทราบถึงความสำคัญ และบทบาทหน้าที่ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ในการส่งเสริมและสนับสนุนวงการกีฬาไทยมาอย่างต่อเนื่อง

รายชื่อผู้ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย จำนวน 10 ท่าน ได้แก่
> นายวีรพงษ์ อมรสิน
> นายพิเชษฐ์พล ไทยประสงค์
> นายณัฐวิช วิเศษสินธุ
> นายธานี เหมือนนุช
> นายปฐวี อารยภสนนท์
> นายเรืองวิทย์ ภู่ธราภรณ์
> นายสุรัตนชัย ชื่นตา
> นายรุ่งโรจน์ แสงพันธ์
> นางสาวชนิดา เหงขุนทด
> นายพัชรพล สวัสดิ์จันทร์

การตัดสินรอบสุดท้ายจะมีขึ้นในวันที่ 11 มกราคม 2566 ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย (หัวหมาก)
ผู้เป็นเจ้าของผลงานรางวัลชนะเลิศ จะได้รับโล่ พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 200,000 บาท และรางวัลชมเชย จำนวน 9 รางวัล จะได้รับเงินรางวัลมูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท
สามารถติดตามรับชมการประกวดได้ผ่าน Facebook Live: กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง