ศึกใหญ่! กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจัดโครงการแข่งขันกีฬามวยไทยครบรอบ 30 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ระหว่าง ประเทศไทยและสาธารณรัฐคาซัคสถาน

254

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จัดงานแถลงข่าว โครงการแข่งขันกีฬามวยไทยครบรอบ 30 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ระหว่าง ประเทศไทยและสาธารณรัฐคาซัคสถาน

ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒาการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานในงานแถลงข่าวโครงการแข่งขันกีฬามวยไทยในโอกาสครบรอบ 30 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ระหว่าง ประเทศไทยและสาธารณรัฐคาซัคสถาน โดยมี นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย, นายสมชาติ เจริญวัชรวิทย์ นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย, ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ นายกกิตติมศักดิ์ของสมาคมสหพันธ์มวยไทยนานาชาติ IFMA หรือนายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ร่วมงาน ณ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา


การแถลงข่าวโครงการฯในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อฉลองวาระการครบรอบ 30 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย – คาซัคสถาน ซึ่ง กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ได้มุ่งเน้นส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างมาตรฐานนักกีฬามวยไทยในประเทศมาตลอด รวมถึงการนํานักกีฬามวยไทยไปสู่ระดับนานาชาติ ผ่านระบบสหพันธ์ที่ IOC รับรอง โดยเริ่มจากการนํากีฬามวยไทย ให้มาเป็น Soft Diplomatic Power ในการเชื่อมสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งมีกำหนดการจัดการแข่งขันระหว่างนักกีฬาไทยและนักกีฬาของสาธารณรัฐคาซัคสถาน ในระหว่างวันที่ 10 – 11 กันยายน 2565 ณ สาธารณรัฐคาซัคสถาน โดยมีการถ่ายทอดสดรายการ ผ่านช่องโทรทัศน์ Qazsport TV เพื่อเป็นการเผยแพร่ศิลปะการต่อสู้และการป้องกันตัวของไทยและกีฬามวยไทย ซึ่งสามารถต่อยอดไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศชาติได้ต่อไป