ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขอรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือทหารผ่านศึกและครอบครัวผู้ยากไร้

102