ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย (กองทุนพัฒนการกีฬาแห่งชาติ) ประกวดราคาจ้างระบบบริหารจัดการการประชุมและการจัดการเอกสาร แบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

118

ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย (กองทุนพัฒนการกีฬาแห่งชาติ) ประกวดราคาจ้างระบบบริหารจัดการการประชุมและการจัดการเอกสาร แบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)