ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างกิจกรรมประกวด และเปิดตัวตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ใหม่ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

112

ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างกิจกรรมประกวด และเปิดตัวตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ใหม่ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์