ประกาศกองทุน เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์การรับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ระดับปริญญาตรี งบประมาณประจำปี 2565 (ครั้งที่ 4)

686

ประกาศกองทุน เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์การรับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ระดับปริญญาตรี งบประมาณประจำปี 2565 (ครั้งที่ 4)