ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาการจ้างอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1)

69

ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาการจ้างอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1)