เจ้าชาย ฟาฮัด บิน จาลาวิ อัลซาอุด เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิก แห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เสด็จเป็นประธานเปิดสำนักงานกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

204

วันนี้ (9 พฤษภาคม 2565) เจ้าชาย ฟาฮัด บิน จาลาวิ อัลซาอุด เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิก แห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เสด็จเปิดสำนักงานกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ครบ 7 พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ) ผู้ว่าการการกีฬาแห่งชาติ (นายก้องศักด  ยอดมณี) และผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (นางสาวสุปราณี  คุปตาสา) โดยได้ร่วมหารือถึงแนวทางการพัฒนาการกีฬาระหว่างทั้งสองประเทศ รวมถึงการเป็นหนึ่งในแนวร่วมการดำเนินการเผยแพร่กีฬามวยไทยไปสู่สากล ทั้งนี้ได้ร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน โดยบรรยาการในงานเป็นด้วยความเรียบร้อย