เจ้าชายฟาฮัด เสด็จทอดพระเนตรมวยไทย 7 สี ร่วมกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

223
วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 เจ้าชาย ฟาฮัด บิน จาลาวิ อัลซาอุด เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิก แห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ทอดพระเนตรมวยไทย 7 สี ซึ่งถ่ายทอดสดผ่านช่อง 7HD ในเวลา 14.30 น.
โดยมี ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และนายสมชาติ เจริญวัชรวิทย์ นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย เดินทางมาเข้าร่วมชมด้วย โดยมีนายพัฒนพงค์ หนูพันธ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ให้การต้อนรับ
.
การเสด็จมาทอดพระเนตรมวยไทย 7 สี ของเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ในครั้งนี้ จุดประสงค์ส่วนหนึ่งเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างซาอุดีอาระเบียและไทย และยังเป็นการส่งเสริมในการเผยแพร่มวยไทย ให้เป็นที่รู้จักในประเทศซาอุดีอาระเบียมากขึ้น รวมถึงสนับสนุนกีฬามวยไทยทั้งระบบ อาทิ การไหว้ครู แม่ไม้มวยไทย ศิลปะการชก และดนตรีปี่กลอง ให้เข้าสู่การแข่งขันนานาชาติระดับโลก และระดับโอลิมปิกด้วย