[รวมรูป] ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านการพัฒนากีฬา ครั้งที่ 2/2565

143

วันนี้ (8 เมษายน 2565) ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านการพัฒนากีฬา ครั้งที่ 2/2565 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting นำโดย พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ (ประธานอนุกรรมการ) ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (นายก้องศักด  ยอดมณี) และผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (นางสาวสุปราณี  คุปตาสา) โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นการคัดกรองจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2565