ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่องยกเลิกประดวกราคาจ้างอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565

99