พร้อมตั้งศูนย์ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญาอุตสาหกรรมกีฬา

67

“วิสดอม” สถาบันการจัดการกีฬาเพื่อองค์กรกีฬา, คณะอนุกรรมาธิการกีฬาอาชีพและอุตสาหกรรมกีฬา และคณะ เข้าร่วมพบปะหารือกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา หารือถึงการวางแนวทางการสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬา ด้านทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมวางแผนจะจัดตั้ง IPAC (ไอแพค) ที่เป็นศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาแบบครบวงจร ป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของอุตสาหกรรมกีฬา และมีช่องทางให้ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบข้อมูลและเตรียมความพร้อมก่อนการนำมาจดเครื่องหมายการค้า ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อคัดกรองงานให้กับศูนย์ IPAC (ไอแพค) และลดระยะเวลาการดำเนินการให้กับผู้ประกอบการที่มีความพร้อม