[รวมรูป] ปฐมนิเทศผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2564 (ช่วงบ่าย)

100