[รวมรูป] ปฐมนิเทศผู้รับทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (ช่วงเช้า)

306