[รวมภาพ] ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565

194

รวมภาพ การประุชมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.45 น. ณ ห้องประชุม มูลนิธิป่ารอยต่อ