ผู้จัดการกองทุนร่วมงานฌาปนกิจคุณพ่อฉัตรชัย ยุกตะนันท์

173

ผู้จัดการกองทุน (นางสาวสุปราณี  คุปตาสา) ร่วมงานฌาปนกิจคุณพ่อฉัตรชัย ยุกตะนันท์ (คุณพ่อของนางสาวนธิดา เจริญสุข ลูกจ้างกองทุนฯ) ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็ง ตั้งศพ ณ ศาลา 2 วัดแสนสุข เขตมีนบุรี (22 กุมภาพันธ์ 2565) เวลา 15.00 น. และได้ทอดผ้าบังสุกุล อุทิศกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ โดยบรรยากาศเป็นด้วยความโศกเศร้า แต่อย่างไรก็ตามกองทุนพัฒนาการกีฬาจะจดจำท่านตลอดไป