ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย (กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสิทธิการใช้งานบริการ Microsoft ๓๖๕ สำหรับธุรกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

38