ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย (กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการการบริหารจัดการการใช้งาน โปรแกรมจัดการสำนักงาน Microsoft ๓๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

101