ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฟอกอากาศ แบบพกพา ในการป้องกันเชื้อโรค แบคทีเรีย เชื้อรา สำหรับ การป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

139