ประกาศนับถอยหลังอีกเพียง 9 วันเท่านั้น สำหรับการขอรับทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

621
ประกาศนับถอยหลังอีกเพียง 9 วันเท่านั้น สำหรับการขอรับทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 พศจิกายน 2564
และที่สำคัญ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเพิ่มช่องทางการติดต่ออีกหลากหลายแห่ง ดังนี้