นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครพนม ร่วมกับผู้จัดการกองทุน เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง การขอรับการสนับสนุนจากกองทุน

95

นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร นายกสามคมกีฬาแห่งจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครพนม พร้อม ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และประธานชมรมกีฬาฯ เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เพื่อนำมาพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครพนม โดยเมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโตโยต้าเจริญศรี อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม