กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาส

112

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เดินทางลงพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส เพื่อมอบอุปกรณ์กีฬาชนิดต่างๆ ให้กับ นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาส เพื่อส่งเสริม และพัฒนาทักษะด้านกีฬากลุ่มเยาวชนที่มีใจรักในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีจนไปถึง ความเป็นเลิศในกีฬาต่อไป