รองผู้จัดการกองทุน เยี่ยมชมและมอบอุปกรณ์กีฬามวยให้กับค่าย พ. เมืองเพชร

413


ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (ดร.สุปราณี คุปตาสา) มอบหมายให้รองผู้จัดการกองทุนฯ (นายชนาสิน สิมะดำรงค์) และผู้อำนวยการฝ่ายการคังกองทุน (นายประวิทย์ เมตตา) และบุคลากรการกีฬาและกองทุน เข้าตรวจเยี่ยม ในโครงการพัฒนาบุคคลากร ประจำปี2564 ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ต่อสู้ผ่านสถานการณ์โควิด ที่ทำให้กิจกรรมกีฬามวยเลื่อนกำหนดและอุปกรณ์กีฬามวยเสื่อมสภาพตามกาลเวลา ค่าย พ. เมืองเพชร นำโดย นายภูมิหทัย ไม้แก้ว (เจ้าของค่าย) ธรรมรงค์ ศรีทอง นายกเทศมนตรี ตำบลหนองจอก จังหวัดเพชรบุรี และน.ส.เบญจรัตน์ ศรีสุขเจริญ รักษาการผอ.ศูนย์ กกท. จังหวัดเพชรบุรี โดยได้มอบอุปกรณ์กีฬามวยที่จำเป็นต่อการฝึกซ้อมและพัฒนาศักยภาพให้นักกีฬา เพื่อต่อยอดให้กับนักกีฬาต่อไป