บทสรุป รายการ EGAT (อีแกท) ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ระดับยุวชน

สิ้นสุดเป็นที่เรียบร้อยกับรายการยกน้ำหนัก EGAT ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ระดับยุวชน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่น 61 กิโลกรัมชาย ปรากฏว่า กฤษดา วงศ์สระ จากโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ทีมเอ โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเหมาคนเดียว 3 เหรียญทอง โดยท่าสแน็ตช์ ยกได้ 100 กิโลกรัม, คลีนแอนด์เจิร์ก 129 กิโลกรัม, น้ำหนักรวม 229 กิโลกรัม ส่วน ธนวัฒน์ เทศกุล จากสมาคมกีฬายกน้ำหนักจังหวัดศรีสะเกษ ได้ 2 เหรียญเงิน จากคลีนแอนด์เจิร์ก 128 กิโลกรัม, น้ำหนักรวม 218 กิโลกรัม และ 1 เหรียญทองแดง ท่าสแน็ตช์ 90 กิโลกรัม ด้าน น้ำหนึ่ง ดวงท้าวเศษ จากโรงเรียนบ้านไผ่ ขก 5 ทีมเอ ได้ 1 เหรียญเงิน ท่าสแน็ตช์ 91 กิโลกรัม และ 2 เหรียญทองแดง คลีนแอนด์เจิร์ก 102 กิโลกรัม, น้ำหนักรวม 193 กิโลกรัม

รุ่น 55 กิโลกรัมหญิง สุกัญญา ปิแหล่ จากโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ทีมเอ คว้า 3 เหรียญทอง ท่าสแน็ตช์ ยกได้ 76 กิโลกรัม, คลีนแอนด์เจิร์ก 81กิโลกรัม, น้ำหนักรวม 157 กิโลกรัม ด้าน สุชาดา สุขเกษม จากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ ทีมเอ ได้ 3 เหรียญเงิน ท่าสแน็ตช์ 64 กิโลกรัม, คลีนแอนด์เจิร์ก 78 กิโลกรัม, น้ำหนักรวม 142 กิโลกรัม ส่วน ปาณปริญา ทองสอน จากโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ทีมเอ ได้ 3 เหรียญทองแดง ท่าสแน็ตช์ 60 กิโลกรัม, คลีนแอนด์เจิร์ก 77 กิโลกรัม, น้ำหนักรวม 137 กิโลกรัม