ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เยี่ยมชมโรงเรียนอนุบาลรือเสาะ พร้อมสนับสนุนกีฬารากหญ้า

ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (ดร.สุปราณี คุปตาสา) เยี่ยมชมโรงเรียนอนุบาลรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาส (นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม) และนักกีฬาวอลเลย์บอลโรงเรียนที่กำลังฝึกซ้อมอยู่ โดยรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ทั้งนี้ผู้จัดการกองทุนได้เล็งเห็นศักยภาพของเหล่านักกีฬาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเตรียมพัฒนาต่อยอดสู่การเป็นช้างเผือก และอาจเป็นอนาคตของวงการกีฬาไทย ทั้งนี้กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติมีความคิดริเริ่มและต้องการให้การสนับสนุนนักกีฬาจากรากหญ้า เพื่อสรรสร้างให้วงการกีฬาไทยมีความเข้มแข็งตั้งแต่จุดเริ่มต้น