มอบอุปกรณ์กีฬามวยให้แก่ พลเอก ธันวาคม ทิพยจันทร์ นายกสมาคมพันธมิตรมวยไทยโลก

พลเอกอุดมเดช สีตบุตร ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนกีฬามวยไทย ร่วมกับ ดร.ก้องศักด ยอดมณี (ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย) และ ดร.สุปราณี คุปตาสา (ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ) มอบอุปกรณ์กีฬามวย อุปกรณ์ฝึกซ้อมมวยต่าง ๆ ที่มีมาตรฐานตามหลักกีฬามวยไทย ให้แก่ พลเอก ธันวาคม ทิพยจันทร์ นายกสมาคมพันธมิตรมวยไทยโลก ซึ่งจะนำไปช่วยเหลือโรงเรียนมวย ค่ายมวยต่าง ๆ ในต่างจังหวัด และค่ายมวยที่ต้องการรับการสนับสนุน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน สำหรับผู้คนที่สนใจในการออกกำลังกายและเรียนรู้กีฬามวยไทย เพื่อให้กีฬามวยไทยเป็นที่นิยม และยกระดับมาตรฐานมวยไทยในประเทศ
วันที่ 11 ตุลาคม 2564
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย