ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันมวยไทยเพื่อฟื้นฟูวงการมวยจากผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 “ศึกมวยไทย มรดกคนไทย”

     ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันมวยไทยเพื่อฟื้นฟูวงการมวยจากผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 “ศึกมวยไทย มรดกคนไทย” ในวันที่ 30 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
     โดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนอันเป็นการกระตุ้นให้วงการมวยไทย บุคคลในวงการมวยไทย ตลอดจนอุตสาหกรรมมวยไทย สามารถเดินหน้าต่อไปได้ โดยต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานการจัดการแข่งขันที่ปลอดภัย เป็นแบบอย่างให้การจัดมวยในจังหวัดอื่นๆ เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการมวยไทยสู่โอลิมปิกอีกด้วย