ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เดินทางไปศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า จังหวัดภูเก็ต

ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เดินทางไปศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า จังหวัดภูเก็ต เพื่อศึกษาแนวทางหารือร่วมกับ นายชนินทร์ อัยรักษ์ นายกสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย และศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัย ฮอนด้า ภูเก็ต เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากีฬา ภายใต้ความปลอดภัย ว่าจะสามารถรณรงค์ให้เยาวชน และผู้ที่สนใจในการเล่นกีฬาไม่ว่าจะเป็นกีฬา ประเภทจักรยาน BMX เซิร์ฟ เซิร์ฟสเก็ต โรลเลอร์เบลด กีฬาเอ็กซ์ตรีมประเภทต่างๆ ควรสวมแต่งกายให้เหมาะสมกับประเภทกีฬา รวมถึงการมีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่มีคุณภาพ เช่น หมวกป้องกันศรีษะจากอุบัติเหตุ และในส่วนนี้จะสามารถจะนำมาพัฒนาและส่งเสริมในด้านใดได้บ้าง

ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า จังหวัดภูเก็ต

ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า จังหวัดภูเก็ต