กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ สนับสนุนสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการเเข่งขัน 5th Asian Championships 2021

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ สนับสนุนสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการเเข่งขัน 5th Asian Championships 2021 ระหว่างวันที่ 13 – 16 กันยายน 2564 ณ สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเดินทางเข้าร่วมการเเข่งขันทั้งหมด 28 คน แบ่งเป็นนักกีฬา 23 คน และเจ้าหน้าที่สมาคม 5 คน

 

      นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ รวม 26 คน เดินทางวันที่ 9 กันยายน  2564 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 21.10 น. โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์เที่ยวบิน EK 379  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ เวลา 03.05 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) ลงจากเครื่องทำการตรวจ RT-PCR (Polymerase chain reaction) เพื่อหาเชื้อไวรัสโควิค -19 ที่สนามบิน เดินทางโดยรถบัสจากท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ 04.15 น. (ตามเวลาท้องถิ่น)  และเดินเข้าพักผ่อนโรงแรม Novotel เมืองอาบูดาบี (รอผลตรวจเชื้อ RT-PCR ออกถึงจะออกจากห้องพักได้) โดยนักกีฬายูยิตสูทีมชาติไทยลงชิงชัยแข่งขันการแข่งขันทำได้เกินความคาดหวังที่สมาคมตั้งเป้าไว้ โดยคว้าเหรียญไปทั้งหมด

22 เหรียญทอง 13 เหรียญเงิน 13 เหรียญทองแดง 6 ถ้วยรางวัล

ถ้วยรางวัล

1.ถ้วยรางวัลคะแนนรวมทุกเภทการแข่งขัน

2.ถ้วยรางวัลคะแนนรวมประเภท Fighting

3.ถ้วยรางวัลคะแนนรวมประเภท Duo

4.ถ้วยรางวัลคะแนนรวมประเภท Contact Ju-Jitsu

5.ถ้วยรางวัลนักกีฬาชายยอดเยี่ยม ได้แก่ นายวราวุฒิ  แสงศรีเรือง

6.ถ้วยรางวัลนักกีฬาหญิงยอดเยี่ยม ได้แก่ นางสาวอารีวรรณ จันทร์ศรี

ผลงาน

1.นายคมกริช เขียดนิน

 – เหรียญทองแดง ประเภท Fighting น้ำหนักไม่เกิน 56 กิโลกรัม ชาย

 – เหรียญทองแดง ประเภท Contact น้ำหนักไม่เกิน 56 กิโลกรัม ชาย

2.นายสุวิจักขณ์ ขุนทอง

– เหรียญเงิน ประเภท Fighting น้ำหนักไม่เกิน 62 กิโลกรัม ชาย

3.นายสาริน สุนทร

 – เหรียญทองแดง ประเภท Fighting น้ำหนักไม่เกิน 69 กิโลกรัม ชาย

– เหรียญเงิน ประเภท Contact น้ำหนักไม่เกิน 69 กิโลกรัม ชาย

4.นายบรรพต เลิศไธสง

– เหรียญทองแดง ประเภท Fighting น้ำหนักไม่เกิน 77 กิโลกรัม ชาย

– เหรียญทองแดง ประเภท Contact น้ำหนักไม่เกิน 77 กิโลกรัม ชาย

5.นายชาญวิทย์ อุ่นใจ

– เหรียญเงิน ประเภท Fighting น้ำหนักไม่เกิน 85 กิโลกรัม ชาย

– เหรียญทองแดง ประเภท Contact น้ำหนักไม่เกิน 85 กิโลกรัม ชาย

6.นายสุขณธี สุนทรา

 – เหรียญทองแดง ประเภท Newaza น้ำหนักไม่เกิน 94 กิโลกรัม ชาย

– เหรียญทอง ประเภท Fighting น้ำหนักไม่เกิน 94 กิโลกรัม ชาย

– เหรียญทองแดง ประเภท Contact น้ำหนักไม่เกิน 94 กิโลกรัม ชาย

7.นายณัฐดนัย เนตรทิพย์

– เหรียญทอง ประเภท Fighting น้ำหนักเกิน 94 กิโลกรัมขึ้นไป ชาย

8.นางสาวธดาพร สาแก้ว

– เหรียญเงิน ประเภท Newaza น้ำหนักไม่เกิน 45 กิโลกรัม หญิง

– เหรียญทอง ประเภท Fighting น้ำหนักไม่เกิน 45 กิโลกรัม หญิง

– เหรียญทอง ประเภท Contact น้ำหนักไม่เกิน 45 กิโลกรัม หญิง

9.นางสาวกัญจุฑา ภัทรบุญซ่อน

– เหรียญทอง ประเภท Newaza น้ำหนักไม่เกิน 48 กิโลกรัม หญิง

– เหรียญทอง ประเภท Fighting น้ำหนักไม่เกิน 48 กิโลกรัม หญิง

– เหรียญทอง ประเภท Contact น้ำหนักไม่เกิน 48 กิโลกรัม หญิง

10.นางสาวณัฐชยา สุกัน

– เหรียญทองแดง ประเภท Newaza น้ำหนักไม่เกิน 48 กิโลกรัม หญิง

– เหรียญทอง ประเภท Fighting น้ำหนักไม่เกิน 52 กิโลกรัม หญิง

– เหรียญทองแดง ประเภท Contact น้ำหนักไม่เกิน 52 กิโลกรัม หญิง

11.นางสาวนุชนาฎ สิงห์ฉลาด

– เหรียญทองแดง ประเภท Newaza น้ำหนักไม่เกิน 57 กิโลกรัม หญิง

– เหรียญทอง ประเภท Fighting น้ำหนักไม่เกิน 57 กิโลกรัม หญิง

– เหรียญทองแดง ประเภท Contact น้ำหนักไม่เกิน 57 กิโลกรัม หญิง

12.นางสาวอรภา เสนาธรรม

– เหรียญทอง ประเภท Newaza น้ำหนักไม่เกิน 63 กิโลกรัม หญิง

– เหรียญทอง ประเภท Fighting น้ำหนักไม่เกิน 63 กิโลกรัม หญิง

– เหรียญทอง ประเภท Contact น้ำหนักไม่เกิน 63 กิโลกรัม หญิง

13.นางสาวอรอนงค์ แสงศิริโชค

– เหรียญทอง ประเภท Fighting น้ำหนักไม่เกิน 70 กิโลกรัม หญิง

– เหรียญทอง ประเภท Contact น้ำหนักไม่เกิน 70 กิโลกรัม หญิง

14.นายวารุฒ  เนตรพงศ์

– เหรียญเงิน ประเภท Duo Classic Men

– เหรียญทอง ประเภท Duo Show Men

15.นายชรัตน์ชัย กิจพงษ์ศรี

– เหรียญเงิน ประเภท Duo Classic Men

– เหรียญทอง ประเภท Duo Show Men

16.นายภานุวัฒน์  ดียะตาม

– เหรียญทอง ประเภท Duo Classic Men

– เหรียญเงิน ประเภท Duo Show Men

17.นายวราวุฒิ  แสงศรีเรือง

– เหรียญทอง ประเภท Duo Classic Men

– เหรียญเงิน ประเภท Duo Show Men

– เหรียญทอง ประเภท Duo Classic Mix

– เหรียญเงิน ประเภท Duo Show Mix

18.นางสาวสุภวดี  แก้วสระแสน

– เหรียญทอง ประเภท Duo Classic Women

– เหรียญทอง ประเภท Duo Show Women

– เหรียญทองแดง ประเภท Fighting น้ำหนักไม่เกิน 57 กิโลกรัม หญิง

19.นางสาวกุลสตรี คำสร้อย

– เหรียญทอง ประเภท Duo Classic Women

– เหรียญทอง ประเภท Duo Show Women

– เหรียญเงิน ประเภท Fighting น้ำหนักไม่เกิน 63 กิโลกรัม หญิง

– เหรียญเงิน ประเภท Contact น้ำหนักไม่เกิน 63 กิโลกรัม หญิง

20.นางสาวลลิตา  ยืนนาน

– เหรียญทอง ประเภท Duo Classic Mix

– เหรียญเงิน ประเภท Duo Show Mix

– เหรียญเงิน ประเภท Duo Classic Women

– เหรียญเงิน ประเภท Duo Show Women

21.นางสาวชวิศา  ชูขุนทองเจริญ

– เหรียญเงิน ประเภท Duo Classic Women

– เหรียญเงิน ประเภท Duo Show Women

22.นางสาวอารีวรรณ  จันทร์ศรี

– เหรียญเงิน ประเภท Duo Classic Mix

– เหรียญทอง ประเภท Duo Show Mix

– เหรียญเงิน ประเภท Newaza น้ำหนักเกิน 70 กิโลกรัมขึ้นไป หญิง

– เหรียญทอง ประเภท Fighting น้ำหนักเกิน 70 กิโลกรัมขึ้นไป หญิง

– เหรียญทอง ประเภท Contact น้ำหนักเกิน 70 กิโลกรัมขึ้นไป หญิง

23.นายรัชราช ยิ้มพราย

– เหรียญเงิน ประเภท Duo Classic Mix

– เหรียญทอง ประเภท Duo Show Mix

รายชื่อผู้ฝึกสอน

นาวาอากาศโท พิทักษ์ คำปิตะ หัวหน้าผู้ฝึกสอน

พันจ่าอากาศเอกวุฒิไกร ศรีโสภาพ

พันจ่าอากาศเอกบดินทร์ ปัญจบุตร

     ทีมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เดินทางกลับวันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 19.30 น. ออกเดินทางจากที่พักโดยรถบัส ถึงท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ และออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติดูไบวันที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 03.00 น.(ตามเวลาท้องถิ่น)สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบิน EK 385 ถึงท่าอากาศยานภูเก็ต 12.30 เพื่อเข้ากักตัวในโครงการภูเก็ต Sandbox ต่อไป

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ชัยชนะของคุณคือความสำเร็จของเรา