ผู้ว่าการร่วมด้วยผู้จัดการกองทุน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนายกกีฬาจังหวัด

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนายกกีฬาจังหวัด(สมาพันธ์ฯ) ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต และนายกสมาคมกีฬาจังหวัด (สมาพันธ์ฯ) กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายสาธิต บุญทอง กรรมการ กกท, ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, นายวินัย ทองรัตน์ กรรมการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ,นายปรีชา ลาลุน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ,ผู้บริหาร กกท. และผู้บริหาร สมาคมกีฬาจังหวัด (สมาพันธ์ฯ) เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา