ผู้จัดการกองทุนร่วมแสดงความยินกีกับทัพนักกีฬาไทย โครงการภูเก็ต แซนด์ บ๊อกซ์

 ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (นางสาวสุปราณี คุปตาสา) เดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่น ในการติดตามประเมินผลและเป็นกำลังใจให้กับคณะนักกีฬาในการแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 16 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรียบร้อยแล้ว

ซึ่งนักกีฬาสามารถทำผลการแข่งขันในมหกรรมกีฬาในครั้งนี้ได้แก่ 5 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน และ 8 เหรียญทองแดง โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น ทั้งนี้ นักกีฬาทั้งหมดมีกำหนดเข้าที่พัก โดย กกท.จัดเตรียมไว้สำหรับนักกีฬาอย่างสมเกียรติตามโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ต่อไป