แบบสอบถามข้อมูล “มาสคอต” กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

หนุมาน

แบบสอบถามข้อมูล

มาสคอตกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF)

คำนิยาม

          หนุมาน เป็นตัวละครเอกตัวหนึ่งใน เรื่อง รามเกียรติ์ ซึ่งเป็นวรรณคดีที่สำคัญเรื่องหนึ่งของไทย หนุมานเป็นลิงเผือกมีอิทธิฤทธิ์มาก มีนิสัย ซื่อสัตย์ สุจริต ฉลาดรอบรู้ จงรักภักดี
มักอาสารับภารกิจ โดยปฏิบัติด้วยความตั้งใจ เสียสละตน เฉกเช่น กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติซึ่งเป็นองค์กรที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังของความสำเร็จของนักกีฬาทุกคน นอกจากนี้หนุมานยังเป็นอมตะ ดั่งกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติที่อยู่เคียงข้างนักกีฬาและพร้อมดูแลพัฒนาวงการกีฬาของประเทศไทยตลอดไป