ผู้บริหาร กกท. เยี่ยมให้กำลังใจ “พี่สวย” คุณผุสดี แสงวิจิตร