มอบรางวัลและแสดงความยินดีกับนักกีฬาและบุคลากรกีฬา เอเชียนเกมส์ เอเชียนพาราเกมส์ และยูธโอลิมปิกเกมส์