ปฐมนิเทศนักกีฬาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ปฐมนิเทศนักกีฬาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562