มอบอุปกรณ์กีฬาและกิจกรรมแข่งขันฟุตซอล (CSR) โครงการพัฒนาบุคคลากร ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1

286

มอบอุปกรณ์กีฬาและกิจกรรมแข่งขันฟุตซอล ระหว่างนักเรียนโรงเรียนวัดบางสระเก้า กับ เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ โครงการพัฒนาบุคคลากร ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนวัดบางสระเจ้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี