พันโทรุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคคลากร ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1

217

พันโทรุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา (ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ) เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคคลากร ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 หลักสูตรการอบรม “พัฒนาความคิด ชีวิตติดปีก” โดยครูทิพย์ พรทิพย์ โชคชัยเจริญสิน ณ แซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี