หลักสูตรจุดความคิดให้ปังสร้างสรรค์ให้เปรี้ยง โดย อ.จตุพล ชมพูนิช โครงการพัฒนาบุคคลากรกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 2563 ครั้งที่ 1

116

#หลักสูตรจุดความคิดให้ปังสร้างสรรค์ให้เปรี้ยง โดยอาจารย์จตุพล ชมพูนิช โครงการพัฒนาบุคคลากร ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 ณ แซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี