สมาคมกีฬาและหน่วยงานต่างๆเข้าแสดงความยินดีกับ ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ