ประชุมเพื่อเตรียมการต้อนรับนักกีฬาและมอบเงินรางวัลจากการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 15

การประชุมเพื่อเตรียมการต้อนรับนักกีฬาและมอบเงินรางวัลจากการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 15 ในวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2559 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี นายณัฐวุฒิเรืองเวส (รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา) เป็นประธานในการประชุม และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วยความพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559