ทีมงานกองทุนมอบกระเช้าสุขภาพให้กำลังใจ นายวสันต์ เมธาภัทร อดีตนักกีฬาบาสเกตบอลทีมชาติไทย

ทีมงานกองทุน นำโดย นางสาวลัดดาวัลย์ เกตุใหญ่ (ผู้อำนวยการกององค์กรและกองทุนกีฬา) และนายวรศักดิ์ ขันติบัณฑิต(หัวหน้างานกองทุนกีฬา) มอบกระเช้าสุขภาพให้กำลังใจ นายวสันต์ เมธาภัทร อดีตนักกีฬาบาสเกตบอลทีมชาติไทย ซึ่งประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ เมื่อปี 2537 ทำให้ทุพพลภาพทางร่างกายบางส่วน โดยกองทุนฯ ได้ให้การช่วยเหลือค่ายังชีพรายเดือนมาตั้งแต่ปี 2546 และให้การช่วยเหลือสวัสดิการด้านอื่นๆ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ การกีฬาแห่งประเทศไทย)